Nieuw:

producten nog sneller vindbaar!

De kwaliteit van Minami visolie-supplementen

12-02-2019

Er is veel verwarring rondom de kwaliteit van visolie-supplementen. Termen als versheid en zuiverheid worden veel door elkaar gebruikt, maar hier zit wel degelijk een verschil tussen. Veel aanbieders van visolie-supplementen prijzen de kwaliteit van hun producten door de nadruk te leggen op de TOTOX-waarde (TOTale Oxidatiewaarde). Deze zou moeten voldoen aan de maximale waarden opgesteld door de Global Organization for EPA and DHA Omega-3s (GOED). Echter, alleen de TOTOX-waarde geeft geen volledig beeld van de kwaliteit van de visolie.

Om top-kwaliteit van de visolie te kunnen garanderen worden de producten van Minami op meer parameters getest dan alleen de TOTOX-waarde. De aanvullende parameters die gemeten worden (zoals zuurgetal en zware metalen, zie onder) tonen zowel de versheid alsook de zuiverheid van de visolie aan. Bovendien worden de producten altijd geanalyseerd door onafhankelijke laboratoria waardoor u er zeker van kunt zijn dat elk visolie-supplement van Minami voldoet aan de allerhoogste kwaliteitseisen. 

Versheid
De kwaliteit van visolie heeft onder andere te maken met hoe vers deze is. De kwetsbare meervoudig onverzadigde vetzuren (EPA en DHA) in visolie kunnen namelijk na verloop van tijd gaan oxideren, ook wel ‘oxidatieve ranzigheid’ genoemd. Dit kan versneld optreden door contact met zuurstof en verhitting.
Deze geoxideerde vetzuren zijn niet goed voor de gezondheid. Daarom is het bij de productie van visolie-supplementen van het grootste belang om verhitting en contact van de olie met zuurstof te vermijden. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat Minami kiest voor een uniek en zeer geavanceerd productieproces met behulp van CO2-extractie, dat plaatsvindt bij lage temperaturen en in afwezigheid van zuurstof.
Oxidatieve ranzigheid kan worden uitgedrukt door middel van de TOTOX-waarde. Een visolie-supplement met verse visolie heeft om deze reden een lage TOTOX-waarde. Om de TOTOX-waarde te kunnen bepalen moeten de peroxide- en anisidine-waarde van de visolie worden geanalyseerd. Soms wordt de graad van oxidatie gegeven door enkel de peroxide-waarde. Dit is niet voldoende omdat deze peroxides nog verder kunnen worden omgezet. Daarom is de belangrijke tweede indicator van versheid de anisidine-waarde. Peroxide-waarden geven de huidige oxidatie, terwijl anisidine-waarden de verlopen oxidatie weergeven. Met beide waarden kan de enige correcte totale oxidatie-waarde bepaald worden: de TOTOX-waarde. De eisen voor de TOTOX-waarde die Minami stelt voor haar producten zijn overigens nog strenger dan die van de GOED.

Naast oxidatieve ranzigheid kan de versheid van visolie namelijk nog op twee andere manieren aangetast worden: hydrolytische ranzigheid en microbiologische ranzigheid. Hydrolytische ranzigheid treedt op wanneer triglyceriden worden omgezet naar vrije vetzuren. Dit kan niet worden gemeten met de TOTOX-waarde. Om deze reden analyseert Minami ook het zuurgetal (acid value), wat een maat is voor het aantal vrije vetzuurketens in de visolie.

Microbiologische ranzigheid ontstaat wanneer de vetzuren door micro-organismen worden afgebroken waardoor afvalproducten ontstaan. Minami analyseert op de aanwezigheid van micro-organismen en hanteert strenge eisen zodat deze ranzigheid niet kan optreden. 

Zuiverheid
Naast de mate van versheid van de visolie zegt ook de zuiverheid iets over de kwaliteit. Verschillende contaminanten hebben invloed op de zuiverheid. Deze contaminanten zijn verontreinigingen welke in de leefomgeving van de vissen zitten en zich kunnen ophopen in bijvoorbeeld het vetweefsel van de vissen. Voorbeelden van verontreinigingen zijn polychloorbifenylen (PCB’s), pesticiden, dioxines en zware metalen. Tegenwoordig is er helaas geen vis verkrijgbaar die niet in meerdere of mindere mate verontreinigd is. Milieuverontreinigingen worden door Minami uit de visolie gezuiverd door middel van de eerder genoemde gepatenteerde CO2-extractiemethode. Daarna wordt de visolie geanalyseerd op mogelijke contaminanten door een onafhankelijk laboratorium om te controleren of het zuiveringsproces optimaal zijn werk heeft gedaan. De producten van Minami worden pas vrijgegeven voor de verkoop als álle laboratoriumuitslagen voldoen aan de hoge eisen die Minami stelt. Minami hanteert hierbij nog strengere normen dan de Europese overheid en de GOED. De visolie-producten van Minami worden dan ook niet voor niets erkend als de beste en zuiverste.

Samenvattend, de TOTOX-waarde zegt dus wel degelijk iets over de kwaliteit van visolie. Maar de kwaliteit van een visolie-product is niet per definitie goed bij alléén een lage TOTOX-waarde. Om de kwaliteit echt goed te kunnen beoordelen, zullen ook diverse andere parameters in ogenschouw genomen dienen te worden.

Heeft u vragen over de visolie-supplementen van Minami? Neem dan contact met ons op via info@vitals.nl.