Vitamine D3- en B12-status 1 bloedtest

door middel van een vingerprik

  • combinatietest bloedspiegel van 25-hydroxyvitamine D3 en bloedspiegel van actief vitamine B12
  • kan op elk moment van de dag afgenomen worden
  • de persoon hoeft niet nuchter te zijn op het moment van afname
  • na ontvangst gekoeld bewaren
  • Het medium in de buisjes is beperkt houdbaar. Houd rekening met een houdbaarheid van 3-6 maanden
Verkoopprijs € 58,95
Alleen beschikbaar voor professionals.Log in als u professional bent.
Extra voordeel met staffelkorting

Zo werkt onze staffelkorting

5%
2 stuks
10%
3 stuks of meer
Artikelnummer: HGB108 EAN: 8716717003471 Z-Indexnummer: n.n.b.

Product informatie

Meer informatie over Vitamine D3- en B12-status

Algemene informatie
Bij deze combinatietest meet Hessels+Grob de bloedspiegel van 25-hydroxyvitamine D3 (calcidiol of ook wel 25(OH-D)) en de bloedspiegel van actief vitamine B12. Dit is de vitamine B12 die gebonden is aan het eiwit transcobalamine II. Dit complex wordt ook wel holotranscobalamine (holo-TC) genoemd. (Meer informatie is te vinden bij de afzonderlijke vitamine D3- en vitamine B12-test.)

Aandachtspunten bij het afnemen van de test
Deze vitamine D3- en B12-test kan op elk moment van de dag afgenomen worden. De persoon hoeft niet nuchter te zijn op het moment van afname. Het is van belang om deze test te doen als iemand (nog) geen supplement met vitamine B12 gebruikt.

Rapportagetijd
Na ontvangst van het bloedmonster in het laboratorium van Hessels+Grob duurt het doorgaans 5-8 werkdagen voordat u het resultaat (per mail) toegestuurd krijgt.

Optimale waarden
Calcidiolspiegel: 75 - 150 nmol/L

(NB. In de reguliere geneeskunde wordt vaak een ondergrens van 50 nmol/L aangehouden.)

Actief vitamine B12: 60 - 350 pmol/L

(NB. In de reguliere geneeskunde wordt vaak een referentiewaarde van 20 – 120 pmol/L aangehouden.)

Interpretatie resultaat
Er is geen consensus over een adequate vitamine D-status in het bloed. De Nederlandse Gezondheidsraad vindt een calcidiolspiegel vanaf 30 nmol/L (bij mensen boven 70 jaar vanaf 50 nmol/L) voldoende; de voedingsnormen voor vitamine D zijn hierop afgestemd. Internationale vitamine D-experts zijn echter van mening dat een goede vitamine D-voorziening inhoudt dat de calcidiolspiegel bij iedereen minimaal 75 nmol/L bedraagt. De Gezondheidsraad baseert haar advies uitsluitend op het effect van vitamine D op botten en spieren; de vitamine D-onderzoekers baseren hun aanbeveling onder meer op de gezamenlijke gezondheidseffecten van vitamine D. Als bovengrens voor een optimale calcidiolspiegel wordt 150 nmol/L aangehouden. Kans op vitamine D-toxiciteit met hypercalcemie treedt pas op bij calcidiolspiegels vanaf 250 nmol/L.

De resultaten van de actief B12-test kunnen alleen goed worden geïnterpreteerd zonder suppletie óf minimaal twee maanden na het staken van suppletie. Eén definitieve optimale ondergrens is niet vastgesteld en waarschijnlijk ook niet mogelijk; er zijn grote individuele verschillen in de actief (en totaal) B12-waarden waarbij klachten optreden.

Bij een ondergrenswaarde van 60 pmol/L zullen zeer weinig personen met vitamine B12-tekort gemist worden. De fractie van actief vitamine B12 in het bloed is ongeveer 10 – 30 % ten opzichte van het totaal B12. De ondergrenswaarde van 60 pmol/L voor actief B12 komt overeen met een ondergrenswaarde voor totaal B12 van ongeveer 300 pmol/L (range 180 – 600 pmol/L). Bij een actief B12-waarde < 20 pmol/L is het raadzaam te verwijzen naar een huisarts voor verder onderzoek naar een oorzaak van B12-tekort, die mogelijk behandeling behoeft (pernicieuze anemie, ziekte van Crohn, coeliakie).

Er zijn geen aanwijzingen voor toxiciteit bij hoge vitamine B12-waarden; de bovengrens van 350 pmol/L heeft daarom beperkte waarde.

Wanneer is een herbepaling zinvol?
Bij verhoging van de vitamine D-inname stijgt de calcidiolspiegel geleidelijk en bereikt een ‘steady state’ na circa acht weken. Vanaf een maand of twee consequent gebruik van een vitamine D-supplement zou een herbepaling zinvol kunnen zijn om na te gaan of de suppletie een gewenst resultaat heeft gehad of dat er mogelijk een hogere dosering vitamine D nodig is. De suppletie van vitamine D hoeft dan niet gestopt te worden.

Tijdens vitamine B12-suppletie stijgt de B12-spiegel in het bloed vrij snel, terwijl de levervoorraad langzaam wordt aangevuld (na drie tot zes maanden). Om na te gaan of suppletie voldoende effect heeft gehad op de vitamine B12-voorraad is herbepaling zinvol na drie tot zes maanden. Het is hierbij van belang dat bloedafname gedaan wordt op het moment dat de persoon (minimaal) twee maanden gestopt is met B12-suppletie. Dit heeft als voordeel dat personen met een verstoorde B12-opname (door onder andere atrofische gastritis, darmontstekingen, medicijngebruik zoals metformine, protonpompremmers en H2-receptorantagonisten, en recreatief gebruik van lachgas) of een verstoord intracellulair B12-metabolisme (ten gevolge van milde genetische defecten) na die twee maanden weer op of onder de ondergrens komen, wat aangeeft dat langdurige suppletie noodzakelijk is of dat er een onderliggende aandoening is die behandeld moet worden.

Let op: het wordt afgeraden om bloed in het weekend en op feestdagen af te nemen. Indien dit niet anders kan, pas op maandag versturen en het bloedmonster in de tussentijd in de koelkast bewaren (niet langer dan 3 dagen).

Instructievideo bloedtesten
Bekijk hieronder de instructievideo voor afname van bloedtesten.