Nieuw:

producten nog sneller vindbaar!

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring van Vitals

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op bezoekers van www.vitals.nl en www.vitals.eu en diegenen die een particulier account hebben aangemaakt.

Privacy

U vraagt zich natuurlijk af wat wij precies doen met de persoonsgegevens die u achterlaat, wanneer u een account bij ons aanmaakt of iets bestelt. Daar vertellen we u graag wat meer over. Vitals Voedingssupplementen BV (“Vitals”) gaat altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We handelen daarin volgens ons privacybeleid, dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend nadat u een account heeft aangemaakt, ouder bent dan 18 en akkoord bent gegaan met deze privacy- en cookieverklaring. De gegevens die we verzamelen zijn: naam, adres, woonplaatst, eventueel afwijkend afleveradres,  telefoonnummer, e-mailadres. Indien u via Vitals een order plaatst bewaren we ook uw orderhistorie en betaalgegevens.

Deze gegevens zijn beveiligd en onbevoegden kunnen daar niet bij. We gebruiken uw gegevens voor het leveren van producten, om u te informeren over uw bestelling, of hulp aan te bieden bij mislukte of geannuleerde bestel-/betaalpogingen. Incidenteel zouden we u kunnen benaderen voor een enquête over onze producten, website, dienstverlening of gerelateerde zaken. Daarnaast vragen we om uw toestemming om uw gegevens te gebruiken om u op de hoogte de houden van nieuws en aanbiedigen via onze e-mailnieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich te allen tijde makkelijk weer voor afmelden. Uw account blijft altijd bestaan als u deze zelf niet laat verwijderen.

Soms gebruiken we uw gegevens indien Vitals producten dient terug te roepen. Verder worden uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij zullen persoonsgegevens niet openbaar maken aan onbevoegde personen of instanties. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met door ons zorgvuldig geselecteerde partijen die wij betrekken bij het leveren van onze producten en/of bij onze marketingactiviteiten. Wij zien er op toe dat deze partijen net zo zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en ook privacy-beleid hebben die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Om dat te garanderen hebben we met deze partijen overeenkomsten afgesloten. Daar kunt u van op aan.

Wijzigingen persoonsgegevens en verzoeken om stopzetting contact

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens. Vitals is niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld, voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op grond van door u niet tijdig gecorrigeerde persoonsgegevens.

U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken geen contact meer met u op te nemen. Indien u op enig moment wenst dat wij geen contact meer met u zoeken, schrijf dan naar:

Vitals Voedingssupplementen
t.a.v.Functionaris voor Gegevensbescherming
Pieter Lieftinckweg 29
1505HX Zaandam

Om u af te melden voor e-mailberichten kunt u de afmeldlink in de door u ontvangen e-mail aanklikken. Ook kunt u contact opnemen met ons via e-mail of telefoon.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U hebt recht op een afschrift van de gegevens over u die wij in ons bezit hebben. U kunt verzoeken om de aanpassing of verwijdering van gegevens waarvan u denkt dat deze onjuist zijn. Verzoeken om toegang tot de gegevens door de betrokkene moeten schriftelijk worden gericht aan:

Vitals Voedingssupplementen
t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Pieter Lieftinckweg 29
1505HX Zaandam 

Cookies

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die geplaatst worden bij gebruik van deze website, en kunt u uw cookie-instellingen inzien en wijzigen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens die worden verzameld door cookies van Vitals.nl. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze cookies terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen en verwijderen van cookies

Cookies zijn gemakkelijk te beheren. Informatie over het aanpassen en/of verwijderen van cookies op uw randapparatuur, kunt u vinden via de instructies die op de hieronder genoemde websites zijn vermeld.

Meer informatie over cookie-instellingen Google Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen Microsoft Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen Microsoft Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen Apple Safari
Meer informatie over cookie-instellingen Flash Player

Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Vitals behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit document en het is daarom raadzaam om deze Privacy- en Cookie Policy regelmatig te raadplegen.

Vragen over ons privacy- en cookiebeleid

Mocht u vragen of zorgen over ons privacy- en cookiebeleid hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met een van de medewerkers van onze klantenservice via 075-6476050.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende website kunt u meer informatie over cookies vinden:
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

Laatste wijziging

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst gewijzigd op 01-01-2022.