Nieuw:

producten nog sneller vindbaar!

Waar moet u op letten bij het beoordelen van een curcumine-preparaat?

01-09-2017

Biologische beschikbaarheid
Veel verkochte curcumine-preparaten (die doorgaans voor circa 95% uit curcumine bestaan) bevatten vaak een zeer hoog gehalte curcumine per dagdosering. Op deze manier wordt getracht om een fractie van deze curcumine te laten ontsnappen aan voortijdige inactivatie in de darm en de lever. Echter, bij het meten van de bloedspiegel na inname van een dergelijk standaard curcumine-product ,is gebleken dat het nauwelijks detecteerbaar actief curcumine in het bloed oplevert ondanks de hoge dosering hiervan. Het is een bekend probleem dat de biologische beschikbaarheid van onbewerkte curcumine verre van optimaal is. Als eerste stap is het daarom van belang om na te gaan of er een speciale productiemethode is toegepast om dit probleem op een doeltreffende manier op te lossen. Hierbij is het nodig om onderscheid te maken tussen ‘opneembaarheid’ (gemeten als de maximale bloedspiegel die wordt bereikt op een bepaald tijdstip na orale inname van een nutriënt) en ‘biologische beschikbaarheid’ (hoelang de nutriënt in het bloed aanwezig is geweest in zijn biologisch actieve vorm en hoelang deze de kans heeft gehad om zijn werking te kunnen uitoefenen, gemeten als de zogenaamde 'Area Under the Curve'-waarde). Deze termen worden vaak ten onrechte door elkaar gehaald en betekenen niet hetzelfde.

Analysemethode
Als er inderdaad bij een curcumine-product wordt geclaimd dat er gebruik is gemaakt van een speciale productiemethode is een volgend punt om na te gaan welke analysemethode er gebruikt is om actief curcumine in het bloed te meten bij de studie (of studies) die aangedragen wordt ter onderbouwing van de verbeterde biologische beschikbaarheid. Bij een aantal veelgebruikte analysemethoden wordt er namelijk aan het bloedmonster voorafgaand aan de meting het enzym ‘glucuronidase’ toegevoegd. Dit enzym zorgt ervoor dat de glucuronide-groep wordt afgekoppeld van het inactief curcumine (curcumine-glucuronide) in het bloedmonster, waardoor er weer actief curcumine wordt gevormd. Dit geeft echter een vertekend beeld omdat hierbij ook inactief curcumine wordt meegenomen in de meting. Dit is uiteraard niet representatief voor de daadwerkelijke bloedspiegels van biologisch actief curcumine in het lichaam. Of er glucuronidase is gebruikt, is vaak te lezen in de sectie ‘Methods’ in een onderzoeksartikel.

Wetenschappelijke onderbouwing met humane studies
Tot slot is het belangrijkste punt bij het vergelijken van curcumine-preparaten of er door de producent aandacht is besteed aan de onderbouwing van de gezondheidseffecten. Met andere woorden, zijn er meerdere humane studies gedaan die de gezondheidsbevorderende werking van dat specifieke curcumine-preparaat onderbouwen.

Curcumine SLCP™ van Vitals
Verdure Sciences, de producent van Curcumine SLCP van Vitals, is er na jarenlang onderzoek in geslaagd om problemen met opneembaarheid en biologische beschikbaarheid op te lossen. Door middel van hun gepatenteerde technologie, hebben zij de opneembaarheid van curcumine met 65x weten te vergroten en de biologische beschikbaarheid met maar liefst 285x (ten opzichte van standaard curcumine-preparaten bestaande uit 95% curcumine).(1) Deze doorbraak is bereikt na vele verschillende formuleringen te testen op hun biologische beschikbaarheid bij mensen. Ook maakt de producent van deze curcumine (met de merknaam Longvida®) uitsluitend gebruik van een unieke analysemethode waarbij géén glucuronidase wordt toegevoegd en alleen biologisch actief curcumine wordt gemeten. Bovendien heeft Verdure Sciences de wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidseffecten door middel van humaan onderzoek zeer hoog in het vaandel staan.

Wilt u uitgebreide informatie over Curcumine SLCP van Vitals?
Ga naar de productpagina of vraag de brochure aan via info@vitals.nl. 

Referentie
1. Gota et al. J. Agric Food Chem 2010. 58(4):2095-2099.