Nieuw:

producten nog sneller vindbaar!

Vitals staat voor kwaliteit

16-01-2019

Voedingssupplementen leveren van een constante hoge kwaliteit is helaas geen vanzelfsprekendheid. Dit vereist veel kennis, ervaring en grondigheid. En een zeer strenge opstelling, zowel intern tegenover personeel als extern tegenover leveranciers en producenten. Wij zijn trots op hoeveel wij doen om de kwaliteit en voedselveiligheid van onze producten te waarborgen zodat u met het volste vertrouwen onze producten kunt gebruiken of voorschrijven.

Vitals beschikt sinds 2016 over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem: ISO 22000. ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Nummer 22000 van de ISO-standaarden is specifiek gericht op voedselveiligheid en heeft als uitgangspunt het continu verbeteren van processen, producten en diensten waardoor de kwaliteit van alle onderdelen binnen Vitals gewaarborgd blijft.

In dit ISO 22000-kwaliteitsmanagementsysteem zijn strikte procedures opgenomen. Bijvoorbeeld om zorg te dragen dat er wordt voldaan aan de strenge Nederlandse en Europese normen wat betreft mogelijke contaminanten in voedingsmiddelen of dat te allen tijde de juiste allergenen vermeld staan op de etiketten en website. Deze ISO-normen zorgen er onder meer voor dat voedselveiligheidsrisico's geïdentificeerd en beheerst worden. Zo kijken wij bijvoorbeeld door middel van een zogenaamde Gevaren Inventarisatie & Risico Analyse (GIRA) welke specifieke gevaren er per grondstof of product gelden. Aan de hand hiervan zorgen wij er onder andere voor dat onze grondstoffen en producten gecontroleerd en getest worden op relevante zaken. Zit er in wat er in hoort te zitten en, minstens zo belangrijk, zit er niets in wat er niet in hoort te zitten? Voor elk product is dit weer anders. Bij natuurlijke producten is de kans op microbiologische besmetting bijvoorbeeld een stuk groter dan bij synthetisch vervaardigde (natuuridentieke) producten.

Het hebben van een GIRA met daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen is de minimale wettelijke eis voor bedrijven die werkzaam zijn in de levensmiddelenbranche. Omdat Vitals kwaliteit op de eerste plaats heeft staan, gaan wij hierin een stuk verder door een veel uitgebreider kwaliteitssysteem te hebben dat de gehele organisatie omvat (inclusief onze dienstverlening aan u als klant). En dat bovendien officieel gecertificeerd is door een onafhankelijke en geaccrediteerde instantie. Jaarlijks worden we door deze instantie gecontroleerd door middel van een audit of we nog steeds aan de strenge eisen voldoen voor de certificering. Tijdens deze audit worden verschillende steekproeven gedaan op de onderdelen uit ons kwaliteitsmanagementsysteem en wordt er gekeken of de ISO 22000-procedures juist worden nageleefd. Afgelopen jaar zijn we opnieuw glansrijk door deze audit gekomen.

Ook de internationale standaard voor het ISO 22000-kwaliteitsmanagementsysteem zelf wordt regelmatig herzien om te blijven voldoen aan de voedselveiligheidsuitdagingen waar organisaties vandaag de dag mee te maken hebben. Het voorkomen van voedselfraude (zoals het geleverd krijgen van grondstoffen die iets anders bevatten dan beweerd wordt) is bijvoorbeeld iets wat wereldwijd steeds hoger op de agenda komt te staan naar aanleiding van enkele incidenten. Wij volgen deze aanpassingen in de ISO-standaard op de voet en blijven deze doorvoeren zodat we steeds over het meest actuele kwaliteitsmanagementsysteem beschikken om u dagelijks de hoogste kwaliteit supplementen te kunnen aanbieden.

Heeft u vragen over ons kwaliteitsmanagementsysteem of andere vragen aan onze kwaliteitsafdeling? Neem dan contact met ons op via info@vitals.nl.