Nieuw:

producten nog sneller vindbaar!

Waar moet u op letten bij de keuze voor een probiotica-supplement?

24-06-2021

  1. Is er voldoende onderzoek gedaan naar de bacteriestammen?
  2. Is er onderzoek gedaan naar de combinatie van bacteriestammen?
  3. Is de dosering in het product gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek?
  4. Arriveren de bacteriën levend op de plaats van bestemming?

Onderzoek
Bij de keuze voor een probiotica-supplement in het onder andere belangrijk om na te gaan of er voldoende onderzoek is gedaan naar de bacteriestammen. En of er onderzoek is gedaan naar de combinatie van de bacteriestammen. Er is uitzonderlijk veel onderzoek gedaan naar de bacteriestammen Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium lactis BB-12, Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), Lactobacillus rhamnosus GR-1 en Lactobacillus reuteri RC-14. Dat is zeer belangrijk omdat de ene bacteriestam de andere niet is namelijk, ook al behoren ze tot hetzelfde geslacht en soort. Daarom is vooral stamspecifiek onderzoek veelzeggend.

stamspecifiek onderzoek

Onderzoeksbureau TNO heeft samen met Artis Micropia, op eigen initiatief, de eerste Nationale Gids voor Probiotica opgesteld. Deze gids biedt zowel de gezondheidsprofessional als de consument een leidraad voor probiotica-producten op de Nederlandse markt. Middels een systematische review werden verschillende probiotica-stammen en -mengsels beoordeeld. Lees hier meer over het onderzoek van TNO en Artis Micropia. 

Dosering
Het is tevens belangrijk om te kijken naar de doseringen van de bacteriestammen in het product. Zijn de doseringen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappers denken dat probiotica in het algemeen in een minimale dosis tussen 100 miljoen tot 10 miljard cfu per dag dienen te worden ingenomen. En in verhouding tot de grote hoeveelheden micro-organismen op de plaats van bestemming, zijn doseringen van vele miljarden zeker niet te hoog te noemen. Strikt genomen dient voor elke bacteriestam te worden bepaald welke dosering het beste is.

Bacteriën komen levend aan op de plaats van bestemming en vestigen zich
In deze tabel kunt u zien dat het percentage biopten met aangehechte levende bacteriën van bacteriestam Lactobacillus rhamnosus, GG (LGG) 7 dagen na het staken van de suppletie nauwelijks is afgenomen. 


op plaats van de bestemming