Nieuw:

producten nog sneller vindbaar!

Kwaliteitscertificering Vitals verlengd

16-11-2021

kwaliteitszegelKwaliteit staat bij Vitals hoog in het vaandel. Volgens Europese regelgeving moet elk bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie de HACCP-principes onder controle hebben. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points, of in het Nederlands: 'analyse van de gevaren en kritische beheerspunten'. Het gaat er hierbij om dat alle eventuele gevaren voor de voedselveiligheid aantoonbaar beheerst moeten worden. Een officiële certificering is niet verplicht. Echter vinden wij bij Vitals het borgen van de kwaliteit en voedselveiligheid zo belangrijk, dat we een stap verder zijn gegaan dan alleen een HACCP-systeem.

Sinds november 2016 beschikken we over een ISO 22000:2018-systeem (een kwaliteitsnorm opgesteld door de International Organization for Standardization), dat bovendien goedgekeurd en gecertificeerd is door een officiële en onafhankelijke instantie. Ieder jaar worden wij door deze instantie beoordeeld door middel van een audit waarbij wordt getoetst of wij gecertificeerd mogen blijven. Deze audit heeft onlangs plaatsgevonden en wij kunnen met trots mededelen dat onze certificering met een jaar is verlengd. Maar wat houdt deze ISO 22000 certificering in en wat gebeurt er tijdens zo’n audit?

ISO 22000
ISO 22000 gaat verder dan alleen HACCP. Het is een kwaliteitsmanagementsysteem waar de hele organisatie nóg meer bij betrokken is en dat niet beperkt blijft tot de kwaliteitsafdeling. Dit houdt onder andere in dat er een groot bewustzijn is bij de directie en álle medewerkers van eenieders rol bij het waarborgen van de kwaliteit en voedselveiligheid. Een ander belangrijk onderdeel van de ISO 22000-norm is het continu verbeteren van de organisatie op allerlei gebieden door middel van een centraal verbeterplan. Daarnaast wordt alles vastgelegd in uitgebreide handboeken en kwaliteitsdocumenten. 

Audit
Tijdens een audit toetst een auditor van een onafhankelijke instantie of wordt voldaan aan de ISO 22000-norm. Dit gebeurt door controle op handboeken, ingevulde kwaliteitsdocumenten, analysecertificaten van producten en interviews met personeel van Vitals om te kijken of er volgens de juiste procedures wordt gewerkt en of inderdaad alle voedselveiligheidsgevaren worden beheerst. U als klant kunt er daarom met zekerheid vanuit gaan dat de producten die u bij ons bestelt van de allerhoogste kwaliteit zijn!